Dzogčen nemeditacija
Knjiga Dzogčen nemeditacija predstavi Dzogčen kot funkcionalen opis nedualnosti tukaj in zdaj. Dzogčen izraža z nemeditacijo eksistencialni način istovetenja z naravo uma, zato je nemeditacija za Dzogčen osrednjega pomena. Nemeditacija je najprej opisana v izvorni nestrukturirani obliki; nato v tradicionalnem kontekstu trekcho kot...
Keith Dowman
Dreaming, waking up and falling into Being....
Taking an endless inspiration from Alice's adventures in Wonderland, the book describes a metaphysical journey of a scientist “down the rabbit hole” into the depth of BEING. The book is composed of many spicy ingredients found along the way, perceptions, experiences, and realizations....
Primož Potočnik
Šivarašašu
Šivarašašu projekt je bil spontan izraz nedoumljivih potovanj Ljubezni dveh duš, zapisan skozi (dokumentarno) poezijo in rituale spontanega (derviškega) plesa v stanju globoke zamaknjenosti v predaji toku energije, ki se je igrala in plesala skozi voljno telo.   V tem času sva s...
Vesna in Robert Vilar