Programi – BACKUP

POTOP v naravno stanje, jasnino, prisotnost in tišino – Meditativna praksa v Studiu POTOP poteka 1x tedensko (ob ponedeljkih) in je le minimalistično usmerjena v smislu koordinacije posameznih sklopov: sedeča meditacija, gibalna meditacija, tiha asimilacija, sharing circle.
Več informacij in prijave

Individualna srečanja (Primož) potekajo v obliki pogovora, kovčinga, direktne kontemplativne prisotnosti in v spontanem razpiranju resnice trenutka. Ključen element osebnih srečanj je sočutna živa prisotnost, ki omogoča razpiranje in občutenje različnih psiholoških in duhovnih plasti, kar podpira nadaljnje odpiranje v vse večjo celovitost in svobodo.
Več informacij in prijave

Individualna srečanja z Janjo ustvarjajo varen prostor raziskovanja čustvenih vsebin, ega in duše – preko pogovora, stika, energetskega polja. S sočutjem osvetlimo zabrazgotinjene občutke, ki spregovorijo v odnosni realnosti, ponavljajočih vzorcih, sanjah in telesni simptomatiki. Naslovimo prepričanja, ki nas omejujejo, da bi polno živeli sebe ter odkrivamo možnosti, ki jih življenje tke v vsakdan. Na tej poti vas spremljam in podprem s pristopi naturopatije, biopsihokvantistike, kraniosakralne reintegracije, energijske psihologije in zdravilstva, predvsem pa z razumevanjem in prisotnostjo.
Več informacij in prijave

Individualni psihoterapevtski proces z Nayeli je poglobljeno raziskovanje notranjih mehanizmov delovanja ob zaznani simptomatiki. Proces se sočasno odvija tako na čustveni, mentalni in telesni ravni. Z vključitvijo telesa v terapijo predstavimo stranki nov način razumevanja samega sebe in povezovanje z njegovimi trenutnimi izkušnjami. S tem znanjem si pomagajo pri vzpostavljanju večjega notranjega ravnovesje, razvijajo sposobnost samoregulacije ter utelešenega delovanja.
Več informacij in prijave

Individualna srečanja z Vesno so vedno tudi srečanje z neznanim. Zaupam notranjemu vodstvu, da se najino srečanje zgodi v najvišjem potencialu, v globoki prisotnosti, na razpolago pa je ves zapis izkušenj in znanj v mojem polju. Potovala bova skozi tvoje telo v pretočnost, osvobajanje in okuse božanskega. Na voljo sem za podporo ali pomoč pri razreševanju kontrakcij v telesu in pri različnih procesih razpiranja in raziskovanja mističnih globin.
Več informacij in prijave