Studio

Studio POTOP nudi na razpolago skrbno pripravljen in vzdrževan visoko-vibracijski prostor za izvajanje različnih kontemplativnih in terapevtskih praks (psihoterapija, čuječnost, meditacija, energijsko zdravljenje, medijstvo, kanaliziranje).

Namen studia je tudi povezovanje, prepletanje in bogatenje različnih praks in skupnega delovanja. Studio POTOP s svojim načinom delovanja in s povezovanjem različnih praks deluje kot inkubacijski center za podporo terapevtov v majhni skupnosti, v okviru katere potekajo izmenjave izkušenj ter tudi promocijske in druge aktivnosti, povezane z našim delom. Zbiramo raznoliko, a koherentno skupnost, ki se bo skupaj razvijala in se vzajemno podpirala in bogatila.

Člani studia pridobijo dostop do terminov za svoje individualne obravnave (najem posameznih terminov ali dnevni najem studia). V okviru Studia POTOP je možna tudi izvedba delavnic za skupine do 10 udeležencev, organiziramo tudi različne dogodke.

Za vse nadaljnje informacije in v primeru interesa za sodelovanje v okviru Studia POTOP nas kontaktirajte.